Långholmsgatan 27
117 33 Stockholm
+46 70 773 32 04
info@helloziggy.com
SvEn
Facebook LinkedIn Twitter Instagram

Myndigheten för tillgängliga medier

8 Sidor

Design, Innovation, Strategi, UX

Alla ska kunna delta i samtalet i samhället när det flyttar ut i den digitala arenan.

Hur gör vi så att alla kan delta i samtalet i samhället när det flyttar ut i den digitala arenan?

Det var utgångspunkten när tidningen 8 Sidor kom till oss och ville ha hjälp med att utveckla ett nytt kommentarsfält för att underlätta för deras målgrupper som är personer som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift. Det handlar bland annat om personer med kognitiva och andra funktionsnedsättningar och andra som är ovana läsare, eller nya i Sverige.

Var fjärde vuxen har svårt att ta del av texter och information i vanliga svenska dagstidningar av olika skäl. 8 Sidor är en tidning på lättläst svenska som riktar sig mot just dem. Tidningen har funnits på papper sedan mitten av 80-talet, och var en av de första svenska nyhetstidningar som etablerade sig på webben. När Ziggy började arbeta med 8 Sidor har webben dock inte uppdaterad på länge och var omodern och svåranvänd för målgruppen. Den var plottrig och framför allt inte anpassad för smartphones eller surfplattor, vilket påtalades av många läsare. Fler och fler läsare efterfrågade också en tydligare renodlat digital nyhetstjänst på lättläst svenska. Den tekniska plattformen var också föråldrad. Det fanns ingen fungerande kommentarsfunktion som var anpassad till målgrupperna.

Lösning

Ziggy hjälpte 8 Sidor att kravställa, designa och bygga ett helt nytt sätt att kommentera artiklar på 8Sidor.se. Initialt hjälpte vi 8 Sidor att söka finansiering till projektet, genom att vi gemensamt ansökte om pengar från Post- och telestyrelsen i en av PTS:s innovationstävlingar.

 

”Var fjärde vuxen har svårt att ta del av texter och information i vanliga svenska dagstidningar av olika skäl”

 

Kommentarsfältet skapades utifrån målgrupperna behov. Vi arbetade nära tillsammans med 8 Sidors redaktion och tidningens läsare, vi djupintervjuade de specifika målgrupperna, sammanställde befintlig kunskap inom området, höll workshops och tog fram ett koncept med designskisser på ett tänkt kommentarsfält för alla.

En viktig del av projektet var hela tiden att det kommentarfält vi skapar skulle släppas som open source, så att alla som vill kan använda det och fortsätta utveckla det. Syftet är att ju fler som använder vårt kommentarsfält, eller låter sig inspireras av det, desto bättre. Allt som gör att fler människor kan få hjälp att uttrycka sig och kommunicera med andra är bra.

Det intressanta är att när man gör det enklare för de som har svårast att ta till sig av en tjänst eller produkt, då blir det enklare för alla andra också. För oss är det glädjande, eftersom vi hela tiden i projektet prioriterade att göra det så enkelt som möjligt för de som har svårast för att förstå och kommentera.

Designskisserna användningstestades på användare, och justerades. Designmässigt skiljer sig slutresultatet ganska mycket från koncept och tack vare att vi arbetade med input från målgrupperna i hela projektet så säkerställde vi ett bra slutresultat.

 

”Antalet kommentarer har stigit med flera tusen procent”

 

Vi redesignade under 2014 också 8 Sidors webbplats så att den blev enklare, renare, lättare att förstå, och hade större fokus på nyheter. Onödiga funktioner rensades bort och text och designelement gjorde större, för att öka läsbarheten.

Tekniskt sett flyttade vi över 8sidor.se till en ny plattform, WordPress, och gjorde sajten responsiv. Vi skapade även enkla appar för IOS och Android, för att göra det enkelt för målgruppen att läsa 8 Sidors nyheter. Kommentarsfältet integrerades i både webben och apparna. Kommentarsfältet publicerades även som open source på Github.

Resultat

Tack vare det nya kommentarsfältet och den nya webbplatsen har 8 Sidor fått en helt ny kontakt med sina läsare. Antalet kommentarer på sajten har stigit med flera tusen procent sedan även sajten redesignades utifrån målgruppernas behov.

“Det viktigaste för oss är att så många av 8 Sidors läsare nu börjat skriva kommentarer, vilket hjälper oss att göra 8 Sidor ännu bättre. Vi gör allt fler artiklar baserade på läsarnas frågor. Ofta lär vi oss själva något längs vägen också,” säger Malin Crona, chefredaktör på 8 Sidor.

Kommentarsfältet har också uppmärksammats i branschen och bland annat fått Sveriges Radios pris Medieormen.

Konceptet

Lansering

Design av webben

Lanserat kommentarsfält på Github

8 Sidors sajt

Antalet kommentarer har ökat med flera tusen procent

Om Medieormen