Långholmsgatan 27
117 33 Stockholm
+46 70 773 32 04
info@helloziggy.com
SvEn
Facebook LinkedIn Twitter Instagram

Collectum

Digital transformation

Design, Innehållsstrategi, Kundupplevelse, Strategi, UX

Vi tog fram en digital strategi 2012 och har sedan dess hjälpt Collectum implementera den i deras digitala kanaler.

Ziggy har arbetat med Collectum sedan 2012. Collectum är länken mellan arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsbolag när det gäller tjänstepensionen ITP.

Utmaningen

En stor del av Collectums uppdrag är att informera om ITP och hur man som arbetstagare kan påverka den, men också att skapa trygghet kring hur systemet fungerar.

Collectum kom till oss och önskade en digital strategi som bättre svarade mot uppdraget att informera på ett tydligt och enkelt sätt om ITP.

Lösning

Vi inledde med att ta fram en digital strategi. Vi identifierade målgruppernas behov och drivkrafter, analyserade Collectums roll i pensionsbranschen och vilken roll varumärket spelade och borde spela. Vi arbetade med workshops, djupintervjuer, koncept och vägval.

Strategin vi kom fram till blev sedan basen för ett arbete med att förbättra kundmötet i Collectums digitala kanaler. Kärnan i det har varit att förenkla, förtydliga och korta ned texter, och jobba mer med grafik och bilder för att visualisera, och på så vis skapa trygghet och förståelse.

Sedan dess har vi byggt om Collectums sajt för arbetstagare, både den öppna sajten och den inloggade.

Vi har tagit fram en ny grafisk profil, både för digital kommunikation och tryckt media. Vi har genomfört en innehållsstrategi och hjälpt till med tonalitet i skrift.

Under 2015 fortsätter vi att arbeta med den öppna och inloggade webben för arbetsgivare.

”Vi är väldigt nöjda med Ziggys arbete med vår digitala kommunikation och våra webbplatser”

Resultat

Som resultat av vårt arbete har Collectum blivit mycket enklare och tydligare i sin kommunikation med arbetstagare och arbetsgivare. Stora mängder text har skalats bort och ersatts med bilder, grafik och illustrationer. Antalet sidor på Collectum.se har minskat från ett 70-tal till 11.

”Vi har vågat ta bort information och berättar bara det som de flesta behöver veta. Det är sånt som de flesta banker och försäkringsbolag inte törs göra, de vill alltid berätta om alla specialfall och undantag. Det här blir mycket enklare och begripligare, vill man veta mer får man kontakta dem,” berättar Lina Holmgren, strateg på Ziggy och en av de som arbetat med Collectum.

Sättet att jobba med enklare, rakare kommunikation har fått Collectum att bli en förebild i pensionsbranschen.

”Vi är väldigt nöjda med Ziggys arbete med vår digitala kommunikation och våra webbplatser. Deras grundliga metodiska sätt att jobba med kundmötet och fokus på användaren har hjälp oss lyfta vår digitala närvaro,” säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum.

Ziggy har levererat strategi, interaktionsdesign, grafisk form för både digitala och tryckta medier, innehållsstrategi, frontendutveckling, utbildning i sökordsoptimering.

Vill du veta mer?

Kontakta Anette Wagler
070-629 25 33
anette.wagler@helloziggy.com