Långholmsgatan 27
117 33 Stockholm
+46 70 773 32 04
info@helloziggy.com
SvEn
Facebook LinkedIn Twitter Instagram

Propellerhead

Publik plattform för musiker

Design, Kundupplevelse, UX, Varumärke

Ziggy tog fram en helt ny digital närvaro med större fokus på känslor och upplevelser, som musik är så tätt förknippat med

Utmaning

Propellerhead är ett svenskt bolag som utvecklar programvaror för folk som skapar musik. Deras produkter har många fans bland musiker, men är rätt okända bland den bredare allmänheten, en allmänhet som i allt större utsträckning ägnar sig åt kreativa saker på fritiden, som att skapa musik.

Propellerhead ville förflytta sig från att vara ett nischat produktbolag till att bli en bredare, publik plattform för människor som skapar musik.

För detta ville man ha en ny webbplats och samtidigt en plats för att bygga en community kring musikskapande. Många av bolagets programvaror och appar är kollaborativa. Målet med sajten var inte att sälja programvaror och appar, utan att bygga värde i kundrelationen.

”…en helt ny digital närvaro med större fokus på känslor och upplevelser”

En utmaning var att skapa en närvaro för så olika målgrupper, både avancerade proffsanvändare och entusiastiska nybörjare som använder Propellerheads instegsappar.

 

Lösning

Vi skapade en webbnärvaro som byggde på tre delar: content, community och commerce.

Vi designade en sajt med ett öppet och ett inloggat läge, i det inloggade läget skapas möjligheter att personalisera och anpassa sajten efter vilka produkter man använder. Denna knöts ihop med en community som Propellerhead själva skapade, där användare kan dela beats och musikstycken, och samarbeta kring dessa.

Vi tog även fram en ny grafisk profil som moderniserade varumärket.

 

Resultatet

Resultatet blev en helt ny digital närvaro med större fokus på känslor och upplevelser, som musik är så tätt förknippat med.

Med den nya webben öppnas möjligheten att gå från att vara leverantör av produkter till att bli en plattform för musikskapande, och alla som är intresserade av att uttrycka sig genom musik.